March 29, 2024
กล้องติดรถยนต์

กล้องติดรถยนต์ กับเกร็ดความรู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอน

เชื่อว่าหลาย ๆคนที่ใช้งาน กล้องติดรถยนต์ ก็อาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า กล้องติดรถยนต์ บางรุ่นนั้นสามารถที่จะตั้งค่าเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้มากมาย หากคุณก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังใช้งานกล้องติดรถยนต์อยู่ หรือกำลังตัดสินใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ก็ไม่ควรที่จะพลาดบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้ที่จะมาบอกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน จะมีอะไรบ้างตามบทความข่าวรถยนต์นี้ไปดูพร้อม ๆกันเลย

            เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ากล้องติดรถยนต์นั้นสามารถที่จะตั้งค่าการหน่วงเวลาได้ ซึ่งการตั้งค่าการหน่วงเวลานั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะในช่วงเวลาที่สตาร์ทรถยนต์นั้นไฟของกล้องติดรถยนต์จะถูกตัดไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นหายไป แต่หากคุณตั้งค่าการหน่วงเวลาไว้กล้องติดรถยนต์ก็จะสามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

            คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ากล้องติดรถยนต์นั้นสามารถที่จะตั้งค่าปิดหน้าจอในขณะที่คุณกำลังขับรถยนต์อยู่ได้ ซึ่ง Function นี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้งานกล้องติดรถยนต์ในขณะที่ขับรถยนต์ในช่วงเวลากลางคืน เพราะแสงจากกล้องติดรถยนต์นั้นอาจรบกวนการขับรถยนต์ของคุณได้ ดังนั้นการตั้งค่าปิดหน้าจอกล้องติดรถยนต์ในขณะที่คุณกำลังขับรถยนต์อยู่นั้น จะสามารถช่วยไม่ให้แสงจากกล้องติดรถยนต์ไปรบกวนคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

            ปุ่มล็อคไฟล์สำคัญของกล้องติดรถยนต์ซึ่งหลาย ๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งปุ่มล็อกไฟล์ของกล้องติดรถยนต์นั้น มีไว้เพื่อบันทึกภาพหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุขึ้น ถึงแม่ว่า Memory ของกล้องติดรถยนต์ของคุณจะเต็มจนไม่สามารถที่จะบันทึกภาพต่อได้แล้ว

กล้องติดรถยนต์ นั้นสามารถที่จะตั้งค่าปิดหน้าจอในขณะที่คุณกำลังขับรถยนต์อยู่ได้

กล้องติดรถยนต์

เพียงแค่คุณกดปุ่มล็อกไฟล์ของกล้องติดรถยนต์ทำนั้นกล้องติดรถยนต์จะทำการลบไฟล์แรกของกล้องออก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างพอที่จะบันทึกภาพต่อได้ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุขึ้น คุณจะสามารถบันทึกภาพนั้น ๆได้อย่างทันท่วงที เป็นอีกหนึ่ง Function ของกล้องติดรถยนต์ที่คุณควรที่จะรู้ไว้ รับรองว่ามันจะต้องมีประโยชน์กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอน