August 19, 2022
ดูแลแบต

การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ว่ายังใช้งานได้และมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่

ช่วงหน้าฝน การดูแลสภาพรถยนต์ ที่ขับให้ดีและมีประสิทธิภาพ อีกปัจจัยที่คนขับรถยนต์ควรที่จะทราบก็คือ แบตเตอรี่ บอกเลยว่าเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์ การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ของเราให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อเจอฝนที่ตก หรือขับในระยะที่มีน้ำท่วมสูงก็ควรที่จะระวังแบตเตอรี่โดนน้ำและจะทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องยนต์ได้

การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ว่ายังใช้งานได้และมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่

การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์

          บอกเลยว่าการที่เราขับรถยนต์ลุยน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง ควรขับรถยนต์ให้ชะลอไปเรื่อย ๆ อย่าขับเร็วมากเกินไป เพราะน้ำจะกระเซ็นเข้าไปในระบบในส่วนของไฟฟ้าในเครื่องยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งอาจจะทำให้รถยนต์ของเราดับกลางทางได้อีกด้วย ในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ก็คือตรวจเช็คในเรื่องของขั้วแบตเตอรี่ เป็นจุดสำคัญของแบตเตอรี่ เพราะถ้าขั้วแบตเตอรี่โดนน้ำทำให้เกิดในส่วนของขี้เกลือ ส่งผลเสียต่อรถยนต์ เช่น อาจจะทำให้รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรืออาจจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีปัญญา ซ็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อรถยนต์ของเรา แบตเตอรี่มีขี้เกลือ เราสามารถกำจัดได้โดยน้ำกระดาษทราย มาขัดให้ขี้เกลือออก หรือว่าใครที่ไม่มีกระดาษทรายใช้เป็นแปรงลวด ใส่น้ำเพื่อที่จะให้การขัดขี้เกลือของเราออกง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นเพียงการดูแลในส่วนของเมื่อเกิดขี้เกลือขึ้นแบตเตอรี่รถยนต์ในหน้าฝน แต่ถ้าเกิดว่าสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่เมื่อเราดูแล ไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว ก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์

           ทั้งหมดก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ในหน้าฝน ในการใช้งานของ รถยนต์ เพื่อที่จะสามารถรู้ว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงหน้าฝนก็ต้องดูแลรักษารถยนต์ให้สภาพดี และสามารถใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งในช่วงหน้าฝนอาจจะทำให้ สภาพรถยนต์มีความชื้นและในเรื่องของไฟฟ้าในรถยนต์ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรระวัง