March 29, 2024
ป้ายทะเบียนรถยนต์

การใช้งานแต่ประเภทของ ป้ายทะเบียนรถยนต์

หลายคนที่ใช้งานรถยนต์อาจไม่เคยรู้ว่าสีของป้ายทะเบียน และสีของตัวอักษรนั้นบ่งบอกถึงประเภท และการใช้งานของรถยนต์นั้น ๆ บทความเกี่ยวกับรถยนต์ นี้จึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ ป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ที่ยังไม่เคยทราบมาก่อน

ป้ายทะเบียนรถยนต์

            ประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์ทั่วไปที่มักจะเห็นกันตามท้องถนนเป็นส่วนมากมักจะมีลักษณะพื้นหลังของป้ายทะเบียนเป็นสีขาว และมีตัวอักษรสีดำ นั่นเป็นประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถนั่งได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดไว้ให้รถยนต์ที่ใช้ป้ายทะเบียนประเภทนี้จะสามารถมีผู้ร่วมเดินทางในรถยนต์ได้ไม่เกิน 7 คนเท่านั้น หากเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้จะถือว่าผิดกฎหมาย

รถโดยสาร

            อีกหนึ่งประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์ที่พบเห็นได้มากนั้นก็คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีพื้นหลังเป็นสีเหลือง และมีตัวอักษรสีดำ เป็นประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างที่สามารถนั่งได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง โดยทั่วไปที่พบเห็นส่วนมากจะเป็นรถ Taxi ที่ใช้ป้ายทะเบียนประเภทนี้

รถกะบะ

            ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีลักษณะพื้นหลังของป้ายทะเบียนเป็นสีขาว ตัวอักษรมีสีฟ้าเป็นประเภทป้ายทะเบียนของรถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถมีผู้ร่วมเดินทางได้มากกว่า 7 คน โดยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์ที่ใช้ป้ายทะเบียนประเภทนี้จะเป็นรถตู้ส่วนบุคคล

ส่วนบุคคล

            ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีลักษณะพื้นหลังของป้ายทะเบียนเป็นสีขาว และมีตัวอักษรสีเขียว จะเป็นประเภทป้ายทะเบียนของรถยนต์ประเภทกระบะส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการบรรทุกสิ่งของได้ แต่หากรถกระบะที่มีป้ายทะเบียนเป็นสีขาว แต่มีตัวอักษรเป็นสีดำ จะถือว่าผิดกฎหมายหากนำไปใช้ในการบรรทุกสิ่งของ

รถเช่า

            ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีพื้นหลังของป้ายทะเบียนเป็นสีเขียว ตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเป็นสีขาว เป็นประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับให้เช่า โดยส่วนมากจะเป็นรถยนต์ของทางโรงแรมที่ให้ลูกค้าของทางโรงแรมเช่าเพื่อใช้งาน

ป้ายทะเบียนรถยนต์

            ประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างจะมีลักษณะพื้นหลังของป้ายทะเบียนเป็นสีเหลือง และมีตัวอักษรสีเขียว ซึ่งเป็นรถยนต์สามล้อรับจ้างที่เห็นกันทั่วไป สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยห้ามขึ้นสะพานบางประเภทที่ได้มีการกำหนดห้ามรถยนต์สามล้อรับจ้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

ป้ายทะเบียนรถยนต์

            ทั้งนี้ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพต่าง ๆ เช่น วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8 ฯลฯ จะเป็นประเภทของป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถนั่งได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนที่ได้มาจาก การประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ อย่างถูกกฎหมาย