March 29, 2024
ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก

ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ มีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

ในปัจจุบันมักจะมีข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็มาจากทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขีดจำกัดนั่นเอง ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงข้อควรระวังเมื่อต้อง ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้การเดินทางของคุณนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปดูกันเลย

            ข้อควรระวังเมื่อต้อง ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์อันดับแรกนั้นให้คุณหลีกเลี่ยงการขับรถยนต์เทียบบริเวณด้านขวาของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เพราะบริเวณด้านขวานั้นเป็นจุดบอดที่คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หากคุณขับรถยนต์ใกล้กับบริเวณนั้นมากจนเกินไป

ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก

            ด้านหน้าของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็ควรที่จะต้องระวังไม่ขับใกล้ชิดกับด้านหน้าของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากจนเกินไป เนื่องจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีความสูงมากกว่ารถยนต์ทั่ว ๆไป จึงทำให้ไม่สามารถมองสิ่งที่อยู่ใกล้กับด้านหน้าของรถมากจนเกินไปได้นั่นเอง ดังนั้นคุณจึงควรที่จะขับรถยนต์ให้ออกห่างจากด้านหน้าของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุด

            ด้านหลังของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็เช่นกัน เป็นจุดบอดที่คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างแน่นอน เนื่องจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีความยาวมากกว่ารถยนต์ปกติ ด้านหลังของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านที่มีความอันตรายไม่แพ้ด้านอื่น ๆเลย

ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ก็ คือ ไม่ควรขับรถยนต์ใกล้กับบริเวณด้านซ้าย

ขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุก

            อีกหนึ่งข้อควรระวังเมื่อต้องขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็คือ ไม่ควรขับรถยนต์ใกล้กับบริเวณด้านซ้ายของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากจนเกินไป เนื่องจากทางฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นสามารถที่มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงมีความอันตรายเป็นอย่างมาก

            สุดท้ายแล้วการขับรถยนต์ใกล้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านไหน ๆก็ตามก็มีความอันตรายทั้งหมด เนื่องจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ และมีความยาวมากกว่ารถยนต์ปกติทั่ว ๆไป จึงมีข้อจำกัดในการมองเห็นหลาย ๆด้าน อีกทั้งยังสามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หากไม่มีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์อย่างแน่นหนาอีกด้วย ดังนั้นเมื่อเห็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ควรขับรถยนต์ให้อยู่ห่างจะปลอดภัยมากที่สุด ติดตามข่าวรถยนต์ การรีวิวรถยนต์ การดูแลรถยนต์ และ เรื่องราวของรถยนต์อีกมากมาย

ฝากติดตามเว็บไซต์ดี ๆ อย่าง ufa1688 ไว้ด้วยนะคะ