August 16, 2022
คนขับรถยนต์

คนขับรถยนต์ ควรทราบ บอกเลยว่าเป็นอีกสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

บทความข่าวรถยนต์เชื่อว่าปัจจุบันการขับรถยนต์ไปไหนมาไหนเองนั้นมีความสะดวกมากกว่าการที่เรานั้นเดินทงโดยรถโดยสารสาธารณะ แต่การขับรถยนต์ของหลาย ๆ คนนั้นยังมีสิ่งที่เข้าใจผิดอยู่ วันนี้แอดอยากจะมาบอกว่า รู้ยัง 3 เรื่องที่ควรทำความเข้าใจใหม่ ที่ คนขับรถยนต์ เองควรทราบ บอกเลยว่าเป็นอีกสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

คนขับรถยนต์

เรื่องควรรู้หากว่า คนขับรถยนต์ เอง บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เรื่องแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ การที่เรานั้นยกก้านปัดน้ำฝน เมื่อเรานั้นจอดรถยนต์ตากแดด หลายคนที่คิดว่าการที่ก้านปัดน้ำฝนนั้นอยู่ติดกับกระจกรถยนต์ทำให้เกิดการเสื่อสภาพได้เร็ว แต่ความจริงนั้น ไม่เกี่ยวข้องเลยกันเลย เนื่องจากที่ปัดน้ำฝนนั้นมีอายุการใช้งานที่เฉพาะตัวของมันอยู่แว การที่ติดกับกระจกรถ ไม่มีผล

คนขับรถยนต์

เรื่องควรรู้หากว่าเราขับรถยนต์เอง บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เรื่องที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ การเติมน้ำมันออกเทนสูง ไม่ได้ช่วยให้รถยนต์ของเรานั้นแรงขึ้น เรื่องของความเร็วนั้นขึ้นอยู่กับสเปคของรถยนต์ที่เราใช้ ว่ามีความเร็วและแรง ประสิทธิภาพการใช้งานเท่าไหร่ การเติมน้ำมันออกเทนสูงไม่มีผล

เรื่องควรรู้หากว่าเราขับรถยนต์เอง บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เรื่องที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ เราไม่ควรที่จะเปิดไฟตัดหมอกอย่างพร่ำเพรื่อ เนื่องจากในพระราชบัญญัติจราจรทางบก สามารถเปิดได้เมื่อวิ่งในสภาวะที่มีหมอกหรือควัน เท่านั้น เราควรที่จะเคารพกฎของจราจร

            ทั้งหมดก็เป็นเรื่องควรรู้ใหม่ ๆ สำหรับคนขับรถยนต์เอง บอกเลยว่าน่าสนใจและไม่ควรมองข้าม เพื่อการขับรถยนต์ที่ดีและเคารพกฏของการจราจร