March 29, 2024
ถนนลื่นจากฝนตก

ถนนลื่นจากฝนตก กับ 3 เคล็ดลับการขับรถยนต์เพื่อความปลอดภัยบอกเลยว่าเราไม่ควรมองข้าม

ข่าวรถยนต์วันนี้จะมาแนะนำการใช้รถใช้ถนนเมื่อเกิดฝนตกสิ่งที่จะตามมาก็คือการที่ถนนของเราจะลื่นนั้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ความที่จะระมัดระวังในเรื่องของการขับรถยนต์มากขึ้น เพื่อที่จะลดการเกดิอุบัติเหตุนั้นเอง วันนี้แอดอยากจะมา แนะนำ 3 เคล็ดลับการขับรถยนต์บนท้อง ถนนลื่นจากฝนตก เพื่อความปลอดภัยบอกเลยว่าเราไม่ควรมองข้าม

ถนนลื่นจากฝนตก บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เคล็ดลับแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ เช็คสภาพรถยนต์ เมื่อเข้าหน้าฝนสิ่งที่เรานั้นควรทำคือการเช็คสภาพยางรถยนต์ว่ายังมีประสิทธิภาพในการเกาะถนนดีอยู่รึเปล่า เพื่อความปลอดภัย ในการขับขี่นั้นเอง

ถนนลื่นจากฝนตก

ถนนลื่นจากฝนตกบอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เคล็ดลับที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ไม่ขับรถยนต์เร็ว และควรที่จะมีสติมาก ๆ เราควรที่จะค่อย ๆ ขับ

และรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันด้านหน้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และการขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง จะช่วยให้เรานั้นรักษาการทรงตัวของรถยนต์ได้ดีมาก ๆ อีกด้วย

ถนนลื่นจากฝนตก

ถนนลื่นจากฝนตกบอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เคล็ดลับแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ที่ปัดน้ำฝนเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ควรเลือกให้มีความเหมาะสม และหมั่นเช็คสภาพยางที่ปัดน้ำฝน ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีอยู่รึเปล่า

            ทั้งหมดก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับในบางส่วนพื้นฐานสุด ๆ เพื่อที่ให้การขับรถยนต์บนท้องถนนของเรานั้นมีความปลอดภัย บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม