August 19, 2022
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ จะหมดเราควรเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหนก่อนดี

รถยนต์ป้ายแดงที่คุณออกมานั้นมักจะมี ประกันรถยนต์ มาให้ โดยรับประกันการเกิดการชำรุดเสียหายของอะไหล่ชิ้นต่าง ๆ คุณสามารถที่จะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ในระยะเวลาที่มีประกันรถยนต์ 3-5 ปีนั้นมักจะไม่มีปัญหาใด ๆกับรถยนต์คันใหม่ของคุณติดตามต่อในบทความข่าวรถยนต์

แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก่อนที่จะหมดระยะเวลาประกันรถยนต์คุณก็ควรที่จะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อที่ให้รถยนต์ของคุณมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกว่าก่อน ประกันรถยนต์ จะหมดควรเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับการใช้งานรถยนต์ของคุณ

ประกันรถยนต์

ก่อนประกันรถยนต์จะหมดควรเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหน บทความนี้มีคำตอบ อะไหล่ชิ้นแรกที่ควรจะเปลี่ยนก่อนประกันรถยนต์จะหมดก็คือ “เบรกรถยนต์” ซึ่งในการใช้งานรถยนต์ทุกครั้งจะต้องมีการใช้งานเบรกรถยนต์เสมอ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดการสึกหรอมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ประกันรถยนต์ของคุณจะหมด ให้คุณนำรถยนต์ไปเปลี่ยนเบรก เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเบรกรถยนต์เองทีหลัง

            “เกียร์รถยนต์” ก่อนที่ประกันรถยนต์จะหมดให้คุณสังเกตว่าระบบเกียร์รถยนต์นั้นมีปัญหาหรือไม่ หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับเกียร์ของรถยนต์ในช่วงเวลาที่ประกันรถยนต์ยังครอบคลุมอยู่นั้น ให้คุณรีบนำรถยนต์ไปเปลี่ยนระบบเกียร์ทันที เพราะหากคุณรอให้หมดประกันรถยนต์แล้ว คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเกียร์รถยนต์ที่สูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ประกันรถยนต์

            “หม้อน้ำรถยนต์” ก็เป็นอะไหล่อีกหนึ่งชิ้นที่คุณควรจะนำไปตรวจเช็ค และทำการเปลี่ยนก่อนที่ประกันรถยนต์จะหมด หากตรวจสอบแล้วว่าเกิดการชำรุด ยิ่งหากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณใช้งานรถยนต์มากถึง 2 แสนกิโลเมตร ยิ่งต้องควรที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำของรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ

            “ยางแท่นเครื่องรถยนต์” ปัญหานี้มักจะพบในรถยนต์ที่ใช้งานมาในระยะเวลาที่นานพอสมควร หรือหากมีการใช้งานอย่างหนักก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ โดยคุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ รถยนต์ของคุณจะมีอาการสั่น นั่นหมายความว่าคุณควรที่จะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้ก่อนที่ประกันรถยนต์จะหมดลง เพราะอาการดังกล่าวนั้นเป็นอาการของยางแท่นเครื่องรถยนต์เสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงทำให้รถยนต์เกิดการสั่นในขณะที่สตาร์ทรถยนต์นั่นเอง