August 19, 2022
ล้างแอร์รถยนต์

สัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลา ล้างแอร์รถยนต์

คุณควรที่จะมีการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา และยังเป็นการช่วยถนอมระบบแอร์รถยนต์อีกด้วย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่จะต้อง ล้างแอร์รถยนต์ แล้ว บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้มีคำตอบ หากอยากรู้แล้วตามบทความนี้ไปดูกันเลยว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาล้างแอร์รถยนต์แล้วมีอะไรบ้าง

ล้างแอร์รถยนต์

            สัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาล้างแอร์รถยนต์แล้วอันดับแรกนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถรู้สึก และสังเกตได้ง่ายที่สุด เพราะเมื่อคุณเปิดแอร์รถยนต์ในอุณหภูมิหรือความแรงปกติแต่คุณกลับไม่รู้สึกเย็นเหมือนเดิม นั่นเป็นสัญญาณอย่างแรกที่บ่งบอกให้คุณล้างแอร์รถยนต์ได้แล้ว หรือทั้งนี้การที่แอร์รถยนต์มีความเย็นที่ผิดปกตินั้นอาจเกิดจากระบบแอร์รถยนต์เกิดการชำรุดเสียหาย

โดยส่วนมากหากมีอาการดังกล่าวมักจะเกิดความเสียหายกับท่อแอร์รถยนต์ ดังนั้นหากทำการล้างแอร์รถยนต์แล้วอาการดังกล่าวยังไม่หายก็ถึงเวลาที่จะนำรถยนต์ของคุณไปเข้ารับการตรวจเช็คสภาพเพื่อหาสาเหตุ และทำการซ่อมแซมได้แล้ว

ล้างแอร์รถยนต์

            เมื่อคุณใช้งานรถยนต์ครบทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร ก็ควรที่จะทำการล้างแอร์รถยนต์หรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศเพราะฝุ่นที่สะสมมาตลอดระยะทาง 20,000 กิโลเมตร จะส่งผลให้แอร์รถยนต์ของคุณนั้นเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือมีเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆปะปนมากับอากาศภายในรถยนต์ได้

เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณจึงควรที่จะทำการล้างแอร์รถยนต์ตามระยะทางดังกล่าวหรือหากเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นภายในรถยนต์ก่อนถึงระยะทางที่กำหนดก็ควรที่จะทำการล้างแอร์รถยนต์ทันที

            เมื่อคุณเปิดแอร์รถยนต์แล้วเกิดเสียงที่ดังผิดปกติเกิดขึ้น นั่นก็เป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกให้คุณทำการล้างแอร์รถยนต์หรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ เพราะอาจมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่มากจนทำให้เกิดเสียงขึ้น แต่หากทำการล้างแอร์รถยนต์หรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วยังเกิดเสียงผิดปกติอยู่ให้นำรถยนต์ไปตรวจเช็คสภาพเพราะอาจเกิดจากระบบแอร์รถยนต์ชำรุดเสียหาย            

ล้างแอร์รถยนต์

หากคุณพบว่ามีน้ำหยดอยู่ภายในรถยนต์ของคุณบริเวณที่วางเท้าของเบาะหน้า นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้คุณล้างแอร์รถยนต์ได้แล้ว เพราะการที่น้ำแอร์หยดภายในรถยนต์นั้นเกิดจากการที่มีสิ่งสกปรกอุดตันท่อแอร์รถยนต์อยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้น้ำแอร์รถยนต์ไหลย้อนกลับเข้ามาภายในรถยนต์

วิธีล้างแอร์รถยนต์ด้วยตนเอง

วิธีการล้างแอร์