March 29, 2024
เกิดอุบัติเหตุรถชน

เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้

ในขณะที่เราอยู่บนท้องถนนนั้นก็สามารถมีข่าวรถยนต์เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะขับรถดีสักแค่ไหน รถคันอื่นก็อาจจะมาเฉี่ยวชนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อยู่ดี และหาก เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องทำอย่างไรบ้าง บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้มีคำตอบ 

เกิดอุบัติเหตุรถชน

            เกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องทำอย่างไรบ้าง อันดับแรกคือ คุณต้องตั้งสติก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนหรือมีรถคันอื่นมาชนรถของคุณก็ตาม จากนั้นให้ทำการเปิดไฟฉุกเฉินรถยนต์ เพื่อให้รถคันอื่นบนท้องถนนทราบว่ารถของคุณนั้นกำลังมีปัญหา หากคู่กรณีของคุณสามารถพูดคุยรู้เรื่องให้คุณลงจากรถยนต์มาเจรจาเรื่องประกันของรถยนต์ แต่หากคู่กรณีของคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงให้คุณโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น และไม่สามารถพูดคุยกับคู่กรณีได้ จากนั้นก็ให้โทรเรียกประกันรถยนต์ของคุณทันที

            เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประกันรถยนต์มาถึงสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ให้คุณแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อทำการลงบันทึกประจำวัน และเป็นการบอกรายละเอียดให้กับประกันรถยนต์ทราบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง หากรถยนต์ของคุณมีกล้องวงจรปิดก็อย่าลืมที่จะนำหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประกันรถยนต์ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุรถชนในครั้งนี้

เกิดอุบัติเหตุรถชน บนท้องถนนควรทำอย่างไร

เกิดอุบัติเหตุรถชน

            และสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้น หากประกันรถของคู่กรณีมาถึงก่อน และทำการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆให้คุณฟัง พร้อมทั้งยื่นเอกสารมาให้คุณเซ็น คุณต้องตั้งสติ และห้ามเซ็นเอกสารอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดก็ตาม จนกว่าประกันรถยนต์ของคุณจะมาถึง เพราะเอกสารที่ประกันของคู่กรณีให้คุณเซ็นนั้นอาจเป็นการหลอกล่อให้คุณรับผิดชอบค่าเสียหายต่าง ๆทั้งหมด ซึ่งจะทำให้คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ ดังนั้นรอประกันรถยนต์ของคุณมาถึงก่อนแล้วค่อยดำเนินการต่าง ๆจะดีที่สุด 

            และสุดท้ายหากคุณเป็นฝ่ายผิดก็ควรที่จะขอโทษคู่กรณีด้วยความนอบน้อม และยินยอมในการรับผิดชอบค่าเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี แต่หากคุณเป็นฝ่ายถูกคุณก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนจากคู่กรณีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจปรึกษาข้อมูลต่าง ๆในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้จากประกันรถยนต์ของคุณเอง และที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกหากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นคุณห้ามขับรถหนีอย่างเด็ดขาด เพราะจะมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว