August 19, 2022
เลือกยางรถยนต์

เลือกยางรถยนต์ กับการเลือกใช้สำหรับคนรักรถที่ควรต้องรู้

บทความข่าวรถยนต์วันนี้เสนอเรื่องราวสำหรับคนรักรถควรต้องมีความรู้ในเรื่องของอะไหล่รถยนต์ต่างๆ รวมไป ยางรถยนต์ ควรจะรู้จักและรู้วิธี เลือกยางรถยนต์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และสมรรถภาพของรถยนต์ของเราได้มีอายุการใช้งานอย่างมีคุณภาพ ไม่เสื่อมและหมดสภาพไปก่อนเวลาที่ควรจะเป็น

เลือกยางรถยนต์
ที่มารูปภาพ

เรามารู้ 4 หน้าที่หลักของ เลือกยางรถยนต์

1.เพื่อบรรทุกและรับน้ำหนักของรถยนต์

2.เพื่อลดแรงกระแทกขณะรถยนต์กำลังขับเคลื่อน รวมไปถึงการสั่นสะเทือนของรถยนต์จากพื้นถนน

3.เพื่อถ่ายทอดพลังขณะขับเคลื่อนลงสู่พื้นถนน

4.เพื่อรถยนต์สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการ

การ เลือกยางรถยนต์ ที่ผู้ใช้รถควรรู้

เลือกยางรถยนต์
ที่มารูปภาพ

ปัจจุบันยางรถยนต์จะมีโครงสร้างสำคัญๆ และมีการแยกกันผลิต แล้วจึงค่อยนำมาประกอบเป็นตัวยางรถยนต์อีกที และในปัจจุบันสำหรับรถยนต์ หรือรถกระบะ ยางส่วนใหญ่จะเป็นยางเรเดียล และในการเลือกใช้ยางรถยนต์สำหรับคนรักรถอย่างแรกคือการดูดอกยางตามการใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเลือกใช้งานที่คนรักรถสามารถเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเองได้

ลักษณะของดอกยางตามการใช้งาน