March 29, 2024

การดูแลโช๊คอัพรถยนต์

โช๊คอัพรถยนต์
1 min read

   โช๊คอัพรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ จะติดอยู่กับส่วนล้อ มีหน้าที่ในการรับแรงกระแทกของตัวรถ ทำให้เวลาที่เราขับรถยนต์ จะรู้สึกนุ่มนวล นั่งได้สบาย เราจะสังเกตได้เลยว่า เวลาที่เกิดอุปกรณ์ชิ้นนี้มีปัญหา การนั่งจะไม่นิ่มนวล รู้สึกแข็ง ๆ เมื่อยิ่งเจอหลุม เจอบ่อบอกเลยว่ามีเสียวท้องน้อย ความอันตรายอีกอย่างหนึ่ง การควบคุมรถจะยากเวลาที่ต้องทำการเลี้ยวโค้ง หรือเมื่อขับมาด้วยความเร็วสูง รถจะเสียสมดุล ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ...