March 29, 2024

จอดรถยนต์

จอดรถยนต์
1 min read

ว่าด้วยเรื่องของการ จอดรถยนต์ซ้อนคัน ที่บทความข่าวรถยนต์ ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากทุกวันนี้นั้นที่จอดรถมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่มีในทุกวันนี้ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 ขั้นตอนที่ควรทราบ เกี่ยวกับการรถยนต์ถึงการ จอดรถยนต์ซ้อนคัน ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ควรทราบ ไม่ควรพลาด ขั้นตอนที่ควรทราบ เกี่ยวกับจอดรถยนต์ซ้อนคัน ที่บอกเลยว่าควรทราบ ขั้นตอนแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ให้จอดขนาดกับเส้นที่ตีไว้ เพื่อที่จะป้องกันในส่วนคนขับขี่มาเข็นเพื่อที่จะขยับแล้วเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะไปรบกวนรถยนต์คันอื่น...