March 29, 2024

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
1 min read

  ในการขับรถยนต์ ยางล้อรถย่อมที่จะมีการเสื่อมสภาพเป็นธรรมดา เมื่อยางล้อรถยนต์เสื่อมสภาพ เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนล้อยางใหม่ ในการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ทุกครั้ง ทางศูนย์ หรืออู่รถยนต์ที่เราไปใช้บริการ จะมีการ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทุกครั้งเสมอ ผู้ขับขี่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วย การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ถือว่ามีความสำคัญต่อความปลอดภัย ในการขับขี่อย่างมาก หากไม่ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ แล้วล่ะก็ เวลารถวิ่งล้อหน้า...