March 29, 2024

ทำไมฝนตกรถติด

คุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่ ฝนตกรถติด ตลอด ไม่ว่าจะขับรถไปทางไหนรถก็ติดไปหมด แม้แต่ในเส้นทางที่ปกติแล้วมีการจราจรที่ไม่หนาแน่นรถก็ยังติด บทความเกี่ยวกับข่าวรถยนต์นี้มีคำตอบ หากอยากรู้แล้วตามบทความนี้ไปคลายข้อสงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่ ฝนตกรถติด กันเลย             เมื่อฝนตกสิ่งที่ตามมาก็คือ ถนนที่มีความลื่นมากกว่าปกติทำให้ผู้ขับขี่นั้นควบคุมรถได้ยากขึ้น จึงทำให้ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถลงทุกครั้งที่ฝนตกเพื่อที่จะสามารถเบรกได้ทันหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และน้ำฝนก็ยังทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่นั้นน้อยลงกว่าปกติ จึงต้องใช้ความเร็วที่ลดลง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้รถแทบจะทุกคันขับช้าลงกว่าเดิม จึงทำให้ทุกครั้งที่ฝนตกรถถึงติดนั่นเอง             เมื่อผู้ขับขี่นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้ตามที่ต้องการ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นทางด้านหน้าที่น้อยลงโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจึงเพิ่มมากขึ้น...