March 29, 2024

น้ำท่วม

การเช็ครถยนต์หลังน้ำท่วม
1 min read

เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนบอกเลยว่าฝนตกหนักมาหลายวันติด นอกจากการระมัดระวังในการขับรถ เพราะช่วงหน้าฝนถนนมีความลื่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่เรื่องของฝนตกหนักก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม คนที่ขับรถยนต์ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานในการดูแลรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น การเช็ครถยนต์หลังน้ำท่วม ในช่วงที่ฝนตกหนัก การเช็ครถยนต์หลังน้ำท่วม ควรทราบอะไรบ้าง หรือดูแลรักษารถยนต์ของเราในส่วนไหนบ้าง การเช็ครถยนต์หลังน้ำท่วม อย่างแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ อย่าเพิ่งรีบสตาร์ทเครื่องรถยนต์เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเราได้ เมื่อรถยนต์ของเราแช่น้ำมาเป็นเวลานาน ถ้าจะมีผลในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ให้เกิดการลัดวงจรได้ การดูแลรถยนต์ หลังน้ำท่วม อย่างที่สองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ...