April 1, 2024

บริษัท GRZ Technologies

Hyundai Motor
1 min read

Hyundai Motor เริ่มจัดส่งระบบเซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยจะส่งให้กับบริษัทที่ไม่ใช่ยานยนต์อย่างบริษัท GRZ Technologies ที่ดำเนินการเรื่องโซลูชั่นไฮโดรเจนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Hyundai Motor ในการพัฒนาและการผลิตระบบเซลล์เชื้อเพลิงจำนวนมาก ที่ใช้สำหรับยานพาหนะและกิจกรรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ติดตามต่อในบทความข่าวรถยนต์ Hyundai Motorและกับทาง GRZ เทคโนโลยีนั้นได้ร่วมมือกันศึกษาการจัดเก็บไฮโดรเจนตั้งแต่ปลายปีก่อน โดย...