March 29, 2024

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
1 min read

สำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ซึ่งหลายๆคนคงสับสนหรือว่าการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์นั้นจะต้องติดอย่างไรเบอร์แต่ละเบอร์นั้นหมายถึงอะไรวันนี้เราจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากมาไขข้อสงสัยให้ประสานประโยชน์กันได้เลยว่าเป็นอย่างไร ความรู้ในเรื่องแรกเป็นความรู้ในเรื่องของตัวเลขของการติดฟิล์มกรองแสงคือ 40 60 80 นั้นชื่ออะไร เพราะเชื่อว่าหลายๆคนไปติดฟิล์มกรองแสงคงจะเห็นกับเลขเหล่านี้แล้วสงสัยว่ามันคืออะไรถ้าหากเป็นฟิล์ม 40% ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟิล์มใสการติดฟิล์มชนิดนี้แสงจะสามารถเข้าไปถึงในตัวรถได้ประมาณ 35% แต่ถ้าเป็นฟิล์ม 60% แสงสามารถส่องได้ 20% ถ้าฟิล์ม 80% เป็นฟิล์มที่แดดส่องผ่านเข้ารถเพียง 5%...