March 29, 2024

มอเตอร์ไฟฟ้า

รถยนต์ ไฟฟ้า
1 min read

     ขอแจงรายละเอียดของ รถยนต์ ไฟฟ้า แต่ละประเภทให้เข้าใจกันคร่าวๆ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ของคนรักสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้ครับ... ไปติดตามที่น่าสนใจกันต่อที่ ข่าวรถยนต์ รายละเอียดต้องรู้ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า -  รถยนต์ ไฟฟ้า ก็คือรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า -  รถยนต์ ไฟฟ้าอาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกันกับ มอเตอร์ไฟฟ้า ในส่วนของการขับเคลื่อน  รวมถึงการผลิตไฟฟ้ามาเก็บในแบตเตอรี่  การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง ...