March 29, 2024

รถกระบะฝั่งยุโรป

Ford Ranger
1 min read

   เหล่าสาวกรถกระบะแทบจะทุกคน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับรถกระบะสุดเท่ อย่าง Ford Ranger อย่างแน่นอน เพราะด้วยความดุ เท่ สวยงาม ของรถกระบะรุ่นนี้ ถึงแม้จะเป็นรถกระบะทีมีราคาที่สูงมากกว่ารถกระบะในท้องตลาดแบรนด์อื่น แต่ด้วยคุณภาพของเครื่องยนต์ รวมถึงคุณภาพในการออกแบบ ก็ต้องบอกเลยครับ ว่าเป็นราคาที่หลายคนนั้นยอมจ่ายให้กับเจ้าFord Rangerคันนี้แบบไม่ลังเล และในปี 2020 ที่ผ่านมา...