March 29, 2024

รถยนต์ถูกขโมย

ถึงแม้ว่ารถยนต์ดูจะเป็นสิ่งที่ถูกโจรกรรมยากมากที่สุด เพราะมีระบบในการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะแน่นหนา แต่มิจฉาชีพในปัจจุบันก็มีฝีมือในการโจรกรรมที่มากขึ้น ดังนั้นหากคุณก็เป็นผู้ที่ใช้งานรถยนต์ เรื่องของ รถยนต์ถูกโจรกรรม จึงไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวคุณอีกต่อไป แม้ว่ารถยนต์ของคุณจะเก่าหรือใหม่ก็ตาม บทความเกี่ยวกับข่าวรถยนต์นี้จึงจะมาให้ความรู้ และบอกถึงสิ่งที่ต้องทำเมื่อถูกโจรกรรมรถยนต์ว่าควรที่จะทำอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปดูกันเลย             สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเมื่อคุณแน่ใจแล้วว่ารถยนต์ของคุณนั้นถูกโจรกรรม ให้คุณเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ ๆ รถยนต์ถูกโจรกรรม หรืออาจโทรไปที่หมายเลข 1192 ซึ่งเป็นหมายเลขสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตรวจสอบในเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์ หากมิจฉาชีพยังไม่นำรถยนต์ของคุณไปได้ไกลมากนัก...