March 29, 2024

รถยนต์ประเทศสหรัฐอเมริกา

FORD Focus
1 min read

ทางกลุ่มองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวรับรถยนต์ทั้งหมดที่ได้ถูกพัฒนาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงช่วงปี ค.ศ.2021 ในปัจจุบัน ว่ารถยนต์แต่ละประเภทคันนั้นได้รับรางวัลในด้านต่างๆมามากหน่อยขนาดไหน เพื่อทำการนำมาเปรียบเทียบจัดอันดับกัน เพื่อหาอันดับ 10 สุดยอดรถยนต์แห่งยุคขึ้น ซึ่งมีรถยนต์จากบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์น้อยใหญ่มากมายทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ โดยที่ทางบริษัทหนึ่งในรถยนต์ยอดฮิตสุดแกร่งแรงจริง FORD Focus นั้นสามารถได้รับการคัดเลือกเข้าติดอันดับด้วยจำนวนประเภทรถยนต์ของทางบริษัทมากถึง 3 รุ่นด้วยกัน หนึ่งในรถยนต์ยอดฮิตสุดแกร่งแรงจริง FORD Focus และ...