November 27, 2021

รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์

รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จาก Toyota
1 min read

   เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจะตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ในอนาคตอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะจากการที่มนุษย์ต้องเปลี่ยนจากรถยนต์พลังงานเชื่อเพลิง อย่างน้ำมันมาใช้พลังงานไฟฟ้านั้น อาจจะต้องปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ายังมีรถยนต์อีกประเภทหนึ่งที่ขับเคลื่อนโดยหลังงานจากแสงอาทิตย์ และก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่คิดค้นการขับเคลื่อนรูปแบบนี้ นั่นคือบริษัท Toyota จากประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เอง จะเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จาก Toyota กันครับที่ ข่าวรถยนต์    สำหรับ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จาก Toyota...