March 30, 2024

รถยนต์สุดแสนประหยัด

HondaCivic
1 min read

ถ้าจะให้พูดถึงรถยนต์ที่มีความประหยัดน้ำมัน และค่าใช้จ่ายได้ดีนั้น คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงรถยนต์สุดแสนประหยัดขับขี่คล่องตัวรวดเร็ว HondaCivic จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรถยนต์สุดแสนประหยัดขับขี่คล่องตัวรวดเร็วHondaCivicนั้นถูกเปิดตัวครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ.1972 ถึงแม้ภายนอกตัวรถยนต์สุดแสนประหยัดขับขี่คล่องตัวรวดเร็วHondaCivicรุ่นแรกที่มายังประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะดูธรรมดาพื้นฐานทั่วไปก็ตาม ประกอบด้วยประตู 3 บาน ที่ด้านข้าง 2 บาน และด้านหลังของตัวรถยนต์สำหรับเปิดใส่ของอีก 1 บานด้วยกัน โดยที่กระโปรงหลังรถยนต์ของรถยนต์สุดแสนประหยัดขับขี่คล่องตัวรวดเร็วHondaCivicรุ่นที่ 1...