April 1, 2024

สุดยอดรถยนต์อันโด่งดัง

รถยนต์ Audi 5000S
1 min read

รถยนต์ Audi 5000S / Turbo ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นจากบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ Audi ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1984 จากการจัดอันดับของทางเว็ปไซต์ที่ทำการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรถยนต์ Audi 5000Sได้รับการถูกโหวตจากรถยนต์ 3 คันในรุ่นประเภทเดียวกัน สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1984 Audi 5000S นั้นจัดได้ว่าเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพเยี่ยม...