August 18, 2022

สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1986

Audi 5000CS Turbo Quattro
1 min read

ณ ประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดอันดับสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1986 ขึ้น จากทางเว็ปไซต์แห่งหนึ่งที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานหลายปี โดยรถยนต์ Audi 5000CS Turbo Quattro นั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งของสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1986 ดังกล่าว รถยนต์Audi 5000CS Turbo Quattroนั้นได้รับการพัฒนาและวิจัยปรับแต่งศักยภาพให้พร้อมแก่การใช้งาน จากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา Audi...