April 9, 2024

สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983

AMC / Renault Alliance
1 min read

สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 AMC / Renault Alliance ได้รับการจับอันดับจากทางเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของรถยนต์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผสานกันระหว่าง AMC และ Renault ของประเทศฝรั่งเศส โดยที่สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 AMC / Renault Alliance...