April 2, 2024

อันตราย

บทความข่าวรถยนต์เชื่อว่ามีผู้ใช้งานรถยนต์บางส่วนมักจะชอบที่จะ ถอดรองเท้าขับรถยนต์ เพราะรู้สึกสบาย และมีความถนัดมากกว่าการใส่รองเท้า ทั้งนี้หลาย ๆคนก็มีการโต้แย้งว่าการ ถอดรองเท้าขับรถยนต์ นั้นเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมาก ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาไขข้อสงสัยว่าถอดรองเท้าขับรถยนต์อันตรายหรือไม่ ? ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปไขข้อสงสัยพร้อม ๆกันเลย             สำหรับรถโดยสารสาธารณะนั้นการถอดรองเท้าขับรถยนต์นั้นถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตราย และยังไม่สุภาพอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลนั้นก็ไม่ได้มีกฎหมายในการห้ามถอดรองเท้าขับรถยนต์แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นการถอดรองเท้าขับรถยนต์นั้นอันตรายเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะหากพลาดไปเหยียบในจุดใดจุดหนึ่งเข้า อาจทำให้ไม่สามารถที่จะหยุดรถยนต์ได้ทัน...