March 29, 2024

แก้ปัญหารถยนต์เกิดควันขาว

รถยนต์เกิดควันขาว
1 min read

เรื่องของมลพิษที่เกิดจากควันของรถยนต์ จนส่งผลกระทบกระเทือนต่ออากาศ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยส่วนมากแล้ว ปัญหารถควันขาวมักจะเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะรถญี่ปุ่น หรือรถยุโรป สาเหตุที่ทำให้ควันของ รถยนต์เกิดควันขาว นั้น ผู้ขับขี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ มันเกิดจากการระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มีปัญหา กระบวนการที่ควันจะออกมาจากรถยนต์ได้นั้น ระบบของน้ำมัน จะถูกจัดการเผาไหม้ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อน แล้วผลักดันให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า หากตัวเครื่องยนต์ไม่มีปัญหา การเผาไหม้ ของน้ำมันก็จะสมบูรณ์ไม่เกิดควัน...