March 29, 2024

แบตรถ

ช่วงหน้าฝน การดูแลสภาพรถยนต์ ที่ขับให้ดีและมีประสิทธิภาพ อีกปัจจัยที่คนขับรถยนต์ควรที่จะทราบก็คือ แบตเตอรี่ บอกเลยว่าเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์ การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ของเราให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อเจอฝนที่ตก หรือขับในระยะที่มีน้ำท่วมสูงก็ควรที่จะระวังแบตเตอรี่โดนน้ำและจะทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องยนต์ได้ การดูแล แบตเตอรี่รถยนต์ ในหน้าฝน ว่ายังใช้งานได้และมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่           บอกเลยว่าการที่เราขับรถยนต์ลุยน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง ควรขับรถยนต์ให้ชะลอไปเรื่อย ๆ...