August 16, 2022

Acura Integra

Acura Integra
1 min read

สุดยอดรถยนต์ Acura Integra จากบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น Honda กลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.1988 โดยได้เข้ารับการคัดเลือกให้อยู่ในหนึ่งของอันดับที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1988 ที่ถูกทำการจัดอันดับขึ้นจากทางเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1988Acura Integraสร้างชื่อให้กับตัวเองครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1987 ที่สามารถได้รับความนิยมจากผู้ที่รักในการขับขี่รถยนต์ของทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก รถยนต์Acura Integraได้รับการพัฒนาปรับแต่งชุดเครื่องยนต์เพิ่มเติมให้มีขนาดถึง 1590 ซีซีด้วยกัน ในช่วงปี...

Acura Integra
1 min read

ได้มีการจัดอันดับขึ้นในเรื่องของที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1987 จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดอันดับนี้ถูกจัดขึ้นโดยเว็ปไซต์ชื่อดังที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลหลากหลายจากทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยรถยนต์ Acura Integra ได้ถูกทำการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งของที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1987 สุดยอดรถยนต์Acura Integraนั้น เป็นรถยนต์ที่ได้รับการวิจัยพัฒนา และผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของทางประเทศญี่ปุ่น Honda นั่นเอง ที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.198Acura Integraนั้นเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์เก๋ง 3 ประตู...