March 30, 2024

AutoX

AutoX
1 min read

AutoX บริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศจีน ที่รับการสนับสนุนจากอาลีบาบา ได้เปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับแบบเต็มรูปแบบ ในชื่อ Robo Taxi ในเมืองเซินเจิ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกในประเทศจีนที่สามารถให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งที่ก่อนหน้านี้การให้บริการรถสาธารณะแบบไร้คนขับยังไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศจีน ติดตามต่อในบทความข่าวรถยนต์ เนื่องจากรัฐบาลจีนมีข้อบังคับที่เข้มงวดที่กำหนดให้รถบริการสาธารณะจะต้องมีคนขับให้บริการอยู่ภายในรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร แต่อย่างไรก็ตามทาง AutoX ได้พัฒนาและระบบงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของรัฐบาลมากขึ้น จนทำให้หน่วยงานกำกับทางด้านความปลอดภัยของประเทศจีนได้ยอมรับระบบงานAutoXและอนุญาตให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับภายในประเทศจีนได้เป็นบริษัทแรก ภายหลังจากที่มีการทดลองใช้งานในเมืองเชิ่นเจิ้นเป็นระยะเวลา...