March 30, 2024

Honda Connect

Honda SUV e-concept
1 min read

ข่าวรถยนต์วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของฮอนด้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นได้จัดแสดงรถยนต์ Honda SUV e-concept ในงานนิทรรศการยานยนต์นานาชาติปักกิ่งประจำปี 2020 (Auto China 2020) โดย Honda SUV e-concept เป็นแนวคิดที่บ่งบอกทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของฮอนด้าที่จะเปิดตัวในประเทศจีน ซึ่งงานนิทรรศการยานยนต์นานาชาติปี 2020 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยวันที่ 26-27...