March 29, 2024

Honda Prelude ปี 1988

การเทียบราคา Honda Prelude
1 min read

           Honda Prelude จัดเป็นรถทรงสปอร์ตในไทยที่น่าเล่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีผลงานทั้งหมด 5 Generation ซึ่งบอกเลยว่า รถสปอร์ต Honda Prelude นั้นราคาแรงพอสมควรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในปี 2020 รถ Honda Prelude ก็ได้นิยมถูกนำกลับมาแต่งและเข้าสู่ตลาดรถอีกครั้ง หลายคนอาจสงสัยว่าราคา Honda Prelude ในแต่ละโฉมนั้นเท่ากันหรือไม่และแตกต่างราคาระหว่างมือหนึ่งกับมือสองอย่างไรคุณสามารถศึกษาได้ในบทความ การเทียบราคา Honda Prelude ...