March 29, 2024

How To

How To เลือกซื้อ Honda Prelude
1 min read

ปี 2020 แล้ว แต่ยังมีใจให้ Honda Prelude รถสปอร์ตตระกูล Honda อยู่เรื่อยมา แต่..จะทำอย่างไรดีหล่ะคะ ? เวลาก็ผ่านมานานแล้ว ทั้ง 5 โฉมก็ทิ้งห่างปี 2020  การจะซื้อขาย รถสมัยนี้ ก็สามารถนำรถสภาพไม่ดีไปเข้าอู่ทำสีแปลงโฉมรถใหม่มาขายกันได้ เปลี่ยนอะไหล่กันใหม่ได้...