August 16, 2022
Volvo

Volvo ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางรถยนต์

ข่าวรถยนต์วันนี้เสนอเรื่องราวของ Volvo ที่ได้จำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง เพื่อทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของรถยนต์ Volvo รุ่น XC40, XC90 และรุ่นอื่นๆ รวมแล้วถึง 10 คัน โดยจะใช้รถเครนที่มีขนาด 100 ฟุตปล่อยรถยนต์Volvoให้ตกลงบนพื้นจากความสูง 30 เมตร

โดยเหตุผลที่Volvoต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ในการทดสอบครั้งนี้ เนื่องจากห้องทดสอบของVolvoไม่สามารถจำลองการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนี้ได้ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ภายในห้องทดสอบ นอกจากนี้แล้วVolvoยังได้ติดตั้งวิดีโอเพื่อบันทึกเหตุการณ์การทดสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมการทดสอบในครั้งนี้ได้ อีกทั้งวัตถุประสงค์ในการทดสอบของ Volvo ในครั้งนี้ ก็เพื่อทดสอบมาตรฐานระบบความปลอดภัยของรถยนต์Volvoแล้ว และยังจะเป็นการทดสอบระบบการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านอุบัติเหตุ ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร

Volvo

การทดสอบในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างVolvoและ ศูนย์การช่วยเหลือฉุกเฉินของประเทศสวีเดน ว่าเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น ซึ่งเทียบเท่าได้กับการชนกันระหว่างรถยนต์กับรถบรรทุกด้วยความเร็วสูง หรืออุบัติเหตุของรถชนกันอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ซึ่งมีแนวโน้มว่าบุคคลที่อยู่ในรถจะอยู่ในสภาวะวิกฤต

ที่ต้องได้รับการช่วยอย่างเร็วที่สุด โดยการใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กที่เป็นแบบไฮดรอลิก ดังนั้นการทดสอบในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินของประเทศสวีเดนด้วยเช่นกันถึงความสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่เริ่มตั้งแต่ระยะเวลาเดินมาถึงจุดเกิดเหตุ การคัดแยกผู้บาดเจ็บ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของVolvoCars Safety Center ได้เป็นผู้ฝึกฝนทักษะในการช่วยชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินของศูนย์การช่วยเหลือฉุกเฉินของประเทศสวีเดนเป็นประจำ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์สามารถเข้าถึงเหตุการณ์จำลองของอุบัติเหตุที่รุนแรงได้มากกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉินได้ โดย Volvo ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งVolvoและศูนย์การช่วยเหลือฉุกเฉินของประเทศสวีเดนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องการสร้างถนนที่มีความปลอดภัยสำหรับทุกคน

และจะรถยนต์ทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนของสวีเดนจะต้องปลอดภัยและไม่ต้องประสบกับอุบัติเหตุที่รุนแรงบนท้องถนน และถึงแม้ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่สิ่งที่เราจะช่วยได้คือ วิธีการช่วยชีวิตที่ดีที่สุดเมื่อมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเอง