March 29, 2024

Month: June 2023

ช่วงล่างรถยนต์
1 min read

เรื่องการซ่อมบำรุง ช่วงล่างรถยนต์ ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มักจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากเกินไปแล้วก็เป็นการดีกว่าที่จะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลแทน แต่เราไม่อาจปล่อยปละละเลยและมอบให้เป็นหน้าที่ของช่างทั้งหมดได้ อย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าตอนนี้ช่วงล่างกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่ เพราะคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ เราเลยมีวิธีการสังเกตแบบง่ายๆ มาฝากกัน แม้จะไม่เคยผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก็น่าจะจับจุดได้ไม่ยากนัก ช่วงล่างรถยนต์ มีปัญหาทำให้ควบคุมรถได้ยาก           ประเด็นนี้ต้องอาศัยความคุ้นชินของเจ้าของรถเป็นหลัก เพราะรถแต่ละคันมีธรรมชาติของการควบคุมที่ต่างกัน แล้วก็มีลักษณะของ ช่วงล่างรถยนต์ ที่ต่างกันด้วย หากพบว่าระหว่างขับขี่เริ่มควบคุมทิศทางของรถได้ยากกว่าเดิม...