January 22, 2022

ข่าวรถ

Mazda RX-7
1 min read

อีกหนึ่งสุดยอดรถยนต์แห่งยุคสมัยรถยนต์ Mazda RX-7 เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับการถูกคัดเลือกให้เข้ามาติดเป็นหนึ่งอยู่ในการจัดอันดับของสุดยอดรถยนต์เร็วแรงทนทานจริงยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1993 โดยการจัดอันดับประจำปีในด้านสุดยอดรถยนต์แห่งยุคในครั้งนี้นั้น ได้ถูกจัดขึ้นจากทางเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเว็ปไซต์ดังกล่าวนี้นั้นเป็นเว็ปไซต์ที่คอยทำงานเกี่ยวกับในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลของในแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆทั้งน้อยใหญ่ของทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมานำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้คนที่ให้ความสนใจ สุดยอดรถยนต์เร็วแรงทนทานจริงยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1993 Mazda RX-7 เป็นรถยนต์รุ่นยอดนิยมในหมู่ผู้คนที่ทำการขับขี่รถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสุดยอดรถยนต์เร็วแรงทนทานจริงยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1993Mazda RX-7นั้นได้รับการพัฒนาปรับแต่งชุดเครื่องยนต์ในระบบของ twin turbo charged...

Ford Probe GT
1 min read

สุดยอดรถยนต์แห่งยุคสมัยจากบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์เลื่องชื่อ รถยนต์ Ford Probe GT นั้นเป็นหนึ่งในรถยนต์สุดยอดแห่งยุคสมัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาติดอยู่หนึ่งในอันดับของการจัดอันดับรถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1994 สุดฮิตรู้จักกันทั่วถึงมากด้วยคุณภาพ โดยการจัดอันดับที่เกิดขึ้นนั้นถูกจัดขึ้นจากทางประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเว็ปไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งเว็ปไซต์ที่ได้ทำกาจัดอันดับรถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1994 สุดฮิตรู้จักกันทั่วถึงมากด้วยคุณภาพ ดังกล่าวนั้น เป็นเว็ปไซต์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนานาของเรื่องในแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้วนั้นนำมาเผยแพร่นำเสนอให้แก่ผู้คนที่สนใจจากทางประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง รถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1994 สุดฮิตรู้จักกันทั่วถึงมากด้วยคุณภาพFord Probe GTนั้นเป็นรถยนต์ที่ได้รับการวิจัยพัฒนา...

Diamond Star Turbos
1 min read

การจัดอันดับสุดยอดรถยนต์อันเลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1991 ได้ถูกจัดขึ้นมา จากทางเว็ปไซต์แห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในด้านของการที่เป็นเว็ปไซต์ที่ทำการรวบรวมข้อมูล และส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่สังกัดทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสุดยอดรถยนต์ Diamond Star Turbos ได้เป็นหนึ่งในรถยนต์แห่งยุคที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่เป็นหนึ่งในอันดับของสุดยอดรถยนต์อันเลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1991 ที่ถูกจัดขึ้นในครั้งนี้ รถยนต์ Diamond Star Turbos นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย...

Acura Integra
1 min read

สุดยอดรถยนต์ Acura Integra จากบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น Honda กลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.1988 โดยได้เข้ารับการคัดเลือกให้อยู่ในหนึ่งของอันดับที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1988 ที่ถูกทำการจัดอันดับขึ้นจากทางเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1988Acura Integraสร้างชื่อให้กับตัวเองครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1987 ที่สามารถได้รับความนิยมจากผู้ที่รักในการขับขี่รถยนต์ของทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก รถยนต์Acura Integraได้รับการพัฒนาปรับแต่งชุดเครื่องยนต์เพิ่มเติมให้มีขนาดถึง 1590 ซีซีด้วยกัน ในช่วงปี...

Acura Integra
1 min read

ได้มีการจัดอันดับขึ้นในเรื่องของที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1987 จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดอันดับนี้ถูกจัดขึ้นโดยเว็ปไซต์ชื่อดังที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลหลากหลายจากทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยรถยนต์ Acura Integra ได้ถูกทำการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งของที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1987 สุดยอดรถยนต์Acura Integraนั้น เป็นรถยนต์ที่ได้รับการวิจัยพัฒนา และผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของทางประเทศญี่ปุ่น Honda นั่นเอง ที่สุดของรถยนต์เลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.198Acura Integraนั้นเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์เก๋ง 3 ประตู...

Lincoln Mark VII LSC
1 min read

ทางเว็ปไซต์ชื่อดังที่เป็นที่รู้จักการมาอย่างยาวนานในด้านของเว็ปไซต์ที่คอยรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์จากทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการนำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้ทำการรวบรวมมาไว้นั้น มาทำการจัดอันดับที่สุดของรถยนต์พันธุ์แกร่งยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1986 ขึ้น สุดยอดรถยนต์ Lincoln Mark VII LSC นั้นได้ถูกนำมาจัดอันดับและได้อยู่ในหนึ่งของที่สุดของรถยนต์พันธุ์แกร่งยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1986 ดังกล่าว โดยรถยนต์Lincoln Mark VII LSCในช่วงปีก่อนหน้านั้นได้รับการถูกโหวตเลือกให้เข้ามาอยู่ในหนึ่งของสุดยอดรถยนต์ที่สุดของรถยนต์พันธุ์แกร่งยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1986 แต่เมื่อมาถึงช่วงปี ค.ศ.1986...

HondaPrelude
1 min read

บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศญี่ปุ่น Honda ได้ทำการวิจัยพัฒนา และได้ทำการผลิตสร้างรถยนต์ HondaPrelude ออกมาเผยโฉมและวางจำหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1985 พร้อมกันนั้นทางเว็ปไซต์ชื่อดังที่ทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการจัดอันดับที่สุดของรถยนต์พันธุ์แกร่งยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1985 ขึ้น ซึ่งสุดยอดรถยนต์ของทางสังกัดบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นHondaPreludeก็ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่เป็นหนึ่งในที่สุดของรถยนต์พันธุ์แกร่งยอดฮิตแห่งปี ค.ศ.1985 ในครั้งนี้ด้วย รถยนต์HondaPreludeจัดได้ว่าเป็นสุดยอดรถยนต์อีกคันหนึ่งที่มากพร้อมไปด้วยศักยภาพและคุณภาพ โดยเป็นรองก็แต่เพียง รถยนต์ Porsche 944 ในช่วงยุคสมัยนั้น...

Audi 5000CS Turbo Quattro
1 min read

ณ ประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดอันดับสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1986 ขึ้น จากทางเว็ปไซต์แห่งหนึ่งที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานหลายปี โดยรถยนต์ Audi 5000CS Turbo Quattro นั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งของสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1986 ดังกล่าว รถยนต์Audi 5000CS Turbo Quattroนั้นได้รับการพัฒนาและวิจัยปรับแต่งศักยภาพให้พร้อมแก่การใช้งาน จากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา Audi...

รถยนต์ Audi 5000S
1 min read

รถยนต์ Audi 5000S / Turbo ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นจากบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ Audi ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1984 จากการจัดอันดับของทางเว็ปไซต์ที่ทำการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรถยนต์ Audi 5000Sได้รับการถูกโหวตจากรถยนต์ 3 คันในรุ่นประเภทเดียวกัน สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1984 Audi 5000S นั้นจัดได้ว่าเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพเยี่ยม...

AMC / Renault Alliance
1 min read

สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 AMC / Renault Alliance ได้รับการจับอันดับจากทางเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของรถยนต์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผสานกันระหว่าง AMC และ Renault ของประเทศฝรั่งเศส โดยที่สุดยอดรถยนต์อันโด่งดังแห่งปี ค.ศ.1983 AMC / Renault Alliance...